دنبال می روی صفحه نمایش عرشه دو زغال سنگ ضخامت 2mm روسی